Webbplats för sådana äldre gentlemän som började på Kungliga Sjökrigsskolans reservofficerskurs på Näsby slott sommaren 1958.

Besök på Försvarshögskolan 2024-05-16
(klicka här)

Kurslunch på Nya Sällskapet 2023-11-28
(kliicka här)

Kurslunch på Nya Sällakapet 2023-10-19
(klicka här)

Kurslunch på Nya Sällskapet 2023-09-12
(klicka här).

Näsby slott 8 juni 2023
65-årsjubileum av inträdet på KSS. (Klicka här)

Waldemarsudde
kort redovisning och några bilder för de som inte kunde komma (klicka här)

Näsby Slott 15 september 2022
Nostalgiträff. Se under resor eller klicka här.

Stockholm 5 juni 2022 med anledning av Flottans 500-årsjubileum
se under resor eller klicka här.

Boforsbesöket 2019
se under resor eller klicka här.

60-årsjubileet 2018
se under Resor eller klicka här.

2017 års SÖB i Helsingfors
är genomförd. Krigsdagbok finns här.

2016 års SÖ i Stockholmsområdet
är genomförd. Krigsdagbok finns här.

Ny rapport
En rapport från besök på Muskö finns här.

Sorgebud
Vår gamle kurschef Henrik Breide har avlidit den 21 feb 2016. Saknaden är stor. Jan R har skrivit en runa i SvD som återfinns under Övrigt.

RSKB KFÖ 2015
Bornholm är genomförd under elegant ledning av Flaggkapten Jan och platschefen i Skåne Lasse.

RSKB KFÖ 2014
i Öresundsregionen är genomförd under kompetent och excellent ledning av vår underrättelseofficer Lasse. Krigsdagbok och diverse dokument finns under Resor.

RSKB örlogsbesök England 17-20/9 2013
gick till Portsmouth (Englands Karlskrona) och London (Englands krona). Krigsdagbok finns under Resor.

Moderna Museet – Hilma af Klint
Kort redogörelse och bilder finns här.

RSKB KFÖ 2012 GOTLAND
har genomförts enligt plan. Krigsdagbok och bilder finns under "Resor".

Underrättelser
Nya underrättelser finns under Övrigt.

Nytt om GMY
Nu finns en liten utredning om denna hälsning under övrigt.

SÖ MKV 2011
Vår lyckade västkustövning finns nu att beskåda här, tack vare berömvärda insatser från kaptenerna Carlstedt och Höjer.

50-årsfirande i anledning av vår reservofficersstatus
RSKB SÖ MKV 2011 är genomförd. Stort tack till Familjerna Hultman och Kullenberg för excellent mottagning och förtäring, till Vincent för grundliga lokala förberedelser samt, som alltid, vår eminente Flaggkapten Romson för sedvanlig elegant planering och genomförande. Krigsdagbok och annan info hittar du här och här.

50-årsminnet av officersexamen
firades på Berga den 30-31 augusti 2010 under eminent ledning av vår förträfflige Flaggkapten Jan Romson och ett minst lika förträffligt värdskap av Robin von Euler på 4. Sjöstridsflottiljen. Stort tack till båda.

Erfarenheter och bilder finns här.

Jubileumsdagen 2021-09-02
firades med ett flertal moment i Stockholm, som vanligt excellent planerad och organiserad av vår Flaggkapten. Krigsdagbok finns här.

 

 

Uppdaterad 22 maj 2024

Denna webbplats sponsras av Rudérus Design AB

Allt material på denna webbplats är © Copyright Rudérus Design AB eller respektive fotograf och författare.