RSKB – särskild övning 2023-01-26 på Prins Eugens Waldemarsudde

Enligt vårt samfällda önskemål vid förra kurslunchen på Näsby Slott den 15/ 9 2022 ordnade Björn och sonen Bernhard ett besök på Waldemarsudde där utställningen av Björns fader och Bernhards farfar Isaac Grünewalds mångsidiga produktion ställdes ut. Enligt allas önskemål deltog också våra damer.


Vi samlades kl. 11.30 vid Galleriets ingång efter en kort promenad i strålande sol från spårvagnen/bussen. Vi var sexton deltagare varav sju damer som stegade in i Galleriet. Även Johan af Klint var med. Johan var ju kryptotekniker på vår långresa med HMS Älvsnabben 1958 - 1959 och är numera mycket engagerad i Hilma af Klints konstnärsgärning.


Vi togs emot av Björn och Bernhard som medan vi gick runt i salarna berättade om Isaac och hans mångsidiga verksamhet. Det var väldigt spännande att höra och den avsatta första timmen gick väldigt snabbt.


Därpå begav vi oss till Café Ektorpet för att äta lunch. Var och en beställde sitt och vi intog (bokstavligen och bildligt) restauranten. Efter måltiden berättade Björn några minnen om sin fader och nämnde också att under tjänstgöring på 70-talet ombord i en av Flottans ubåtar hade en av maskinisterna, som var inkallad reservunderofficer, berättat hur han som brännmästare vid Rörstrands fabriker hjälpt hans pappa utveckla den keramik han skapade i början av 1940-talet,.


Efter lunch med glatt samspråk skildes vi åt. Några återgick till muséet och några återvände hem.
Tack för en alldeles utmärkt trevlig övning Björn och Bernhard!


Som bevis finns här också några bilder att studera för Dig som inte kunde vara med.
GMY
Jan