Marinen 500 år – RSKB träff med damer på Galärvarvet                                                                                                                                                                          
Med anledning av denna händelse dvs firandet av Marinen 500 år träffades ett något reducerat, men med våra damer förstärkt gäng på Galärvarvet den 5 juni 2022. Avsikten var också att se de örlogsfartyg som gästade Stockholm under dessa dagar. Det visade sig att många fartyg skulle lämna staden på morgonen den 5 juni varför familjerna Josephsson och Romson tog sig före att redan den 4 juni göra en stadsrundtur. Leif och Ingrid besökte både Frihamnen och Galärvarvet och Birgitta och Jan tillbringade en stor del av dagen på Galärvarvet och promenerade också längs Skeppsbron. Från dessa promenader kommer här några bilder. Det mest framträdande fartyget var USS Kearsarge och jämfört med detta majestätiska fartyg ter sig de svenska kustkorvetterna kHMS Härnösand och HMS Hälsingborg ganska små. Vid Galärvarvet fanns också Veteranflottiljen representerad med ett stort antal fartyg.
 
Den 5 juni sågs vi alla åtta på Vasamuseets restaurant efter att ha tillbringat väldigt lång tid med promenad och/eller i spårvagn för att komma till Galärvarvet. Vi dvs Leif och Ingrid, Gunnar och Kristina med sonen Mats Kullenberg, Håkan och Katarina samt Jan och Birgitta spisade lunch och samtalade om diverse aktuella ting. Vi hade också möjlighet att beskåda Vasa på nära håll under in-passage till restauranten. I Galärvarvsparken fanns också diverse utställningar från Försvarsmakten  med inriktning på marinen. Även ett stort antal frivilligorganisationer var representerade bl. a Sjövärnskåren.
 
Det blev en kort men trevlig övning varpå dagen avslutades med en tur med Djurgårdsfärjan till Slussen.   
 
Jan Romson
Flaggkapten