RSKB på Försvarshögskolan 2024-05-16
 
Vi blev till slut ett något reducerat gäng som denna dag besökte FHS och fick lyssna till och ingående diskutera Sveriges nuvarande försvarssituation och speciellt den form av officersutbildning som nu meddelas. Vi blev mycket väl mottagna av kommendör Anders Widén och samlades i ett elegant FHS konferensrum. Deltagare voro Jan Gam som var i stan, Leif som var ledig och tog med sig yngre-kursaren Håkan Stenberg och så var det Håkan R och Jan R. Tråkigt nog hade Bengt och Eva samt Johan af K måste lämna ’walk-over’ p g a tilltagande förkylning och dessutom saknades givetvis många kurskamrater. Vi ser alla fram emot nästa övning till hösten….   
 
Anders Widén har under många år varit ordförande i Flottans  Minklubb och eftersom jag i ännu fler år (inte nämnt här i hur många) tjänstgjort och fortfarande tjänstgör i samma styrelse så känner vi varandra mycket väl. Anders har just tillträtt en befattning som ansvarig för FHS officersutbildning. I grunden är Anders välutbildad minör och har under många år verkat som chef inom minröjningsförband på ostkusten och bl. a varit ansvarig för minröjningen utanför de baltiska staterna. Efter avslutad sjötjänst har Anders jobbat utomlands i Bryssel och i Medelhavet samt i olika staber i Stockholm – nu senast som ställföreträdande personalchef i Försvarsmakten. Lite mer detaljer om Anders finner Du här https://minklubben.se/styrelsen
 
Under halvannan timme hade vi en öppenhjärtig frågestund med ledning av Anders presentation där vi både ventilerade läget i försvaret idag, hur situationen uppkommit och vad som nu snabbt måste åtgärdas. Vi besökare som utbildades redan i slutet av 50-talet och fortsatte i reserv-status i många övningar under flera årtionden har ju upplevt tider då både personal och materiel (läs fartyg) hade en helt annan omfattning. Hur vi snabbt i det svenska försvaret ska kunna ta igen förlorad tid och återigen bygga upp ett försvar som vi en gång hade är tämligen oklart. Anders gjorde en utmärkt presentation med fokus på officersutbildningen (se bilagan) och vad som krävs i form av underlag eller rekrytering för att personalförsörja ett blivande försvar med både nationell och dessutom nu NATO-standard.
 
Att det finns ett mycket stort antal utmaningar i framtiden för vårt försvar var vi alla helt eniga om och i kommande RSKB-möten får vi fortsatt fokusera på detta. Anders avtackades av Jan Gam som –  mycket passande överlämnade en äldre bok om officersutbildningen (ur sin farfars digra arkiv) och flaggkapten Jan överlämnade RSKB-standerten för Anders att hissa under segelturer och föra överst på SB vant. Det var det sista exemplaret av den uppsättning standertar som vi med Håkans hjälp lät tillverka för många år sedan.       
 
Efter mötet på FHS fortsatte de lite äldre herrarna med lunch på  järnvägs-restauranten vid Östra Station där vi alla upplevde  forna tider i denna unika restaurant-miljö. Diskussionen fortsatte givetvis och vi försökte lösa allehanda problem – både nutida och mer minnesbetonade. De senare var återigen lättare att få grepp om….
 
Eder Flaggkapten
Jan R 

Ur Jan Ankarcronas arkiv dök även upp en "Värvningsbroschyr" för presumtiva sjöofficerare. Den återfinns under Övrigt (Värvningsbroschyr)

Det kan noteras att den största flaskhalsen, när det gäller att fylla personalbehovet hos Försvarsmakten, är Pliktverket. Där sker alla prövningar och uttagningar av värnpliktiga, liksom till alla fortsatta utbildningar. Pliktverket har inte i närheten av den kapacitet som nu krävs. (reds anm)

Här följer några av de OH-bilder som presenterades, med eventuella kommentarer:

En historisk uppställning av hur officersutbildningen har sett ut under skilda tider:

... med fortsättning

FHS organisation:

Antal lärare av olika kategorier:

Här beskrivs de olika alternativa vägar till officersyrket som finns idag. Notera att all utbildning börjar med Värnplikt.

https://www.pliktverket.se/om-myndigheten/press

Och så ett par bilder på deltagarna: