Kurslunch på Nya Sällskapet 2023-09-12
 
Bästa bröder, nu har vi påbörjat RSKB-året 2023/24. Vi träffades på Nya Sällskapet den 12/9 2023. Det var ett tag sedan vi hade möjlighet att besöka detta förnämliga Nya Sällskap. Det gjordes möjligt eftersom Janne Gam är medlem och dessutom befann sig i Stockholm i hela 14 dagar. Vi sju bröder Peter, Leif, Håkan, Björn, Johan, Jan Gam och undertecknad träffades punktligt och reglementsenligt klädda.
 
Efter noggrann incheckning hos Karin tog vi plats vid vårt sedvanliga stora bord där vi spisade beställda, utsökta rätter. Samtalen kretsade kring allehanda ämnen och vi gladdes åt att ses igen efter flera månaders sommarvistelser på olika håll i världen. Vi samtalade om diverse världshändelser och våra egna nostalgiska minnen av en svunnen tid. Dessa senare håller vi noggrant kvar i minnet och vi kan ibland hjälpas åt vid våra möten att komma ihåg händelser i stort och i smått.
 
Som vanligt gick vi igenom läget i kurs RSKB:58. Vi har alla blivit några år äldre, men kunde konstatera att vår fina kontakt hålles vid liv sedan många, många år - 65 år noga räknat , 1958-2023. Allt började ju med inryckningen i juni 1958 och framför allt minns vi gärna vår långresa med HMS Älvsnabben 1958/59. Vid denna var ju också Johan med som kryptototekniker. Det är roligt att Johan nu är med vid våra träffar.
 
Som traditionen bjuder kunde Janne Gam återigen överlämna en gammal skrift som förmodligen förvarats på Brevik under lång tid. Skriften heter Forum Navale och är utgiven av Sjöhistoriska Samfundet där Stig H:son-Ericson skriver om ’En stormig långresa med Fylgia 1919-1920’. Webmaster Håkan gjorde en digital kopia som nu återfinns på vår hemsida (se under Övrigt)
 
Vi diskuterade som vanligt kommande möten och Leif förslog att vi skulle göra ett besök på SAAB i Linköping för att se på tillverkningen av JAS. Det skulle verkligen vara ett häftigt besök och vi drog oss till minnes besöket på Bofors i Karlskoga som verkligen blev en höjdare. Jan R åtog sig att undersöka möjligheten att besöka Linköping och SAAB. Fråga om transport och evt. övernattning skulle också kollas.  
 
GMY
 
Jan
FK