Kurslunch 2023-11-28

I mycket god tid före den instundande julen samlades gänget återigen på Nya Sällskapet den 28/11 2023. Vi var fyra ’lite äldre herrar’ som träffades denna gång - vår yngsta kurskamrat Jan A som värd på stället, Leif, Peter och undertecknad. Som sig bör utspann sig både nostalgiska samtal och diskussioner om världsläget. Om detta senare kan vi alla läsa i våra pappers och/eller digitala tidningar. Vi löste väl inte några dagsproblem såvitt jag nu kommer ihåg. Däremot var den nostalgiska delen fortfarande mycket klar och vi mindes nästan allt. Vi hjälpte också varandra…. För att materialisera dessa hågkomster medförde Jan Gam denna gång ett antal gamla skrivelser. Jag tog emot dessa med stor glädje och dokumenten kommer omedelbart att läggas in i RSKB-arkivet. Jag har en pärm med mängder av gamla foton från våra gemensamma övningar – både de som utspelade sig i vår ungdom, dvs närmast under åren på KSS inklusive långresan och de foton som tagits närmare nutid. Några av de skrivelser som Janne medförde finns som bilagor till denna redogörelse vilket härmed efter Håkans godkännande och åtgärd nu dokumenterats i krigsdagboken.
 
Jag fick också den sedvanliga gamla skriften av Janne. Denna gång var det H Elliots (kapten vid Kungl. Flottan) öfversättning av N. L Klados (överste vid ryska amiralitetet) redogörelse för ’Sjökrigshändelserna under Rysk-Japanska Kriget’ som utspelade sig 1904-05. Jag fick uppgiften att göra en kort sammanfattning till nästa RSKB-lunch.
 
Och på tal om nästa gång kunde jag meddela att vi till våren är välkomna till SAAB i Linköping för information om det tillverkning som sker där. Det kanske inte kan bli någon rundvandring i fabriken, men i vart fall kommer vi att få presentation av verksamheten. Mer detaljer om detta får jag återkomma till.
 
GMY
 
Jan
Eder Flaggkapten    
 
Bilaga 1: Visa som sjöngs på HMS Falken. Text av Leif

Bilaga 2: Order för officersexamen i Malmö 1960-08-19. Jan H’s verk


Bilaga 3: Kallelse till 40-årsjubileum av examen

Bilaga 4: Del av material som delades ut vid 40-årsjubileet

Bilaga 5: Sjökrigshändelserna under Rysk-Japanska Kriget