RSKB SÖB Gotland 2012

Gotlandsövningen blev enligt redaktörens mening mycket lyckad. Vädret var oss någorlunda nådigt (bortsett från lite dimma) och vi hade några mycket trivsamma dagar tillsammans. Mycket lärde vi oss också – i synnerhet om Gotlands historia. Och nog kändes det lite sorgligt med alla dessa nedlagda försvarsanläggningar. Inte mycket har kommit istället.

Vi känner också tacksamhet mot alla som ställde upp för genomgångar av oika slag – inte minst den allvetande politikern Jan O Carlsson och vingårdsmannen Johan Rudling. Samt förstås vår Flaggkapten utan vars insats inget av detta hade kommit oss till del.

Tack vare berömvärd insats från Flaggkapten Romsons sida följer här nedan fullständig krigsdagbok med bilder. (Den inledande sammanfattningen får du upp som PDF om du klickar på den.)

I avsaknad av kaptenerna Lars och Vincent, som brukar föra såväl dagbok som genomföra den fotografiska dokumentationen, har Flaggkapten nödtorftigt försökt göra båda sakerna. Resultatet återfinns nedan i ord och bild. Tyvärr saknas sjökortsavdragen eftersom vi inte hade tillgång till sjökorten. De var antagligen elektroniska. Dagboken består således av

1. Sammanfattning per dag (ovan)
2. Verbala kommentarer (nedan), samt
3. Bildmässiga försök bilagt

Den mer designmässig uppläggningen på hemsidan överlåter jag med varm hand till vår expert, webmastern Håkan.

En kortare sammanfattning av övningen återfinns som sagt ovan vilken sammanfattning bygger på övningsprogrammet för RSKB SÖB Gotland 2012 och har nu modifierats för att återspegla det som verkligen hände inkl. de avvikelser som med hänsyn till fiendens rörelser måst göras. Utan en plan har man ju ingenting att avvika ifrån, som D. Eisenhower sade inför landstigningen i Normandie (var det väl??).

Övningsdag 1

Vid 08.30-tiden embarkerade de billösa liftarna stabs- respektive ekipagebilen vid angivna tågstationer (det heter ju inte järnvägsstationer längre) Östra station resp. Centralstation och i god ordning genomfördes transport av såväl gubbar som bilar till uppsamlingsplatsen vid färjeläget i Nynäshamn. Håkan tog planmässigt den kortare vägen från Yxlö direkt till Nynäshamn. Reviderad fördelning till fordon genomfördes. RSKB’s mycket trevliga stabshund Max gjorde inget väsen av sig utan höll en låg och godmodig profil till husses belåtenhet.

Incheckning och ombordkörning gjordes på olika täter med vederbörlig hänsyn till resenärernas behov (bild 2).

Överresan gjordes på ett mycket platt hav och en lättare lunch intogs på drabbningsplatserna. Trots att Leif medförde både Kille- och vanliga spelkort medgav inte tiden något sådant spel.

Ankomst Visby kl. 14.15 varpå ny fördelning till bilar gjordes för att möjliggöra att Björn fick tillfälle att kontrollera sitt andra ben på Visby Sjukhus. Leif ledsagade. StabsMax fick ny förare i form av Bossi och vi sökte upp guiden Margita. Före denna tur var vi givetvis tvungna att bli avfotograferade framför kustkorvetten Stockholm (tillhör 3.sjöstriflj i Karlskrona), som låg vid kajen.

Vår guide tog oss sedan runt till de flesta av stadens sevärdheter med början i Almedalen och sedan Botaniska trädgården, Norreport och slutligen Visby Domkyrka. En fin tur där guiden fick frågor som hon vanligen inte får av olika kryssningsdeltagare. Janne Gam ställde båda två och vet vilka de var. Svaren låter kanske vänta på sig …

Middagen spisades i all hast på restaurant Bakfickan – en utmärkt fiskrestaurant som bl a serverade strömming med potatismos, lingon och inlagd gurka. Därpå avfärd till Gotlands Försvarsmuseum. Vi ankom något sent, men blev väl mötta och lyssnade till delar av föredraget som hölls av en ’gammal militär’ med hög och ljudlig röst. Därpå en kort rundvandring i museet.

Som avslutning på dagen ordnade Leif ett besök på KBV 002 Triton där Fredrik Timén, som är chief ombord, visade oss runt i ett mycket avancerat fartyg. Dess förmåga var verkligen imponerande.

(Den enorma kajpiren där vi står och betraktar KBV 002 är byggd av det ryska gaskonsortiet Nord Stream för att lasta ut rör under bygget. Hoppas nu bara att ryssarna inte får för sig att plötsligt deklarera denna kaj som rysk intressesfär. Red:s anm.)

(Till detta enorma och högteknologiska fartygs huvuduppgifter hör bl a att kunna bogsera – eller åtminstone hålla från land – även mycket stora haverister, att kunna ta hand om stora oljeutsläpp och att kunna släcka stora fartygsbränder. De enda kanonerna ombord är vattenkanoner med en räckvidd på 800 m (?). Dubbla besättningar avlöser varandra med några veckors mellanrum. Red:s anm)

Slutligen på denna innehållsrika dag checkade vi in på Gotlands Idrottscenters utmärkta hotell. (Inrett i gamla KA3:s baracker, men mycket fräscht och prisvärt. Reds anm.) Dock fick Björn och stabshunden hålla tillgodo med Vandrarhemsdelen. Öl och mackor samt en liten whisky avslutade dagen.


Övningsdag 2

Efter en utmärkt frukost i strålande sol begav vi oss med 10-färjan till Fårö eller var det 10.30-färjan. Färjorna gick varje halvtimme utom kl. 09.00 då man hade kafferast. Detta förhållande framhöll Leif någon gång. Kosan styrdes till Jan O Karlssons hem på Fårö där vi välkomnades med kaffe och dopp. Under mer än två timmar hade vi ett mycket intressant samtal med J O där allehanda ämnen avhandlades – ofta med en tydlig politisk anknytning. J O var väldigt språksam och deklarerade gärna sin mening. Vi fick då och då tillfälle att ställa några frågor som aldrig saknade ordentliga svar. J O trodde på regimskifte i nästa val, beskrev hur arbetet i regeringskansliet kunde gå till, menade att i försvarsfrågor måste ansvarig minister ha en stark profil och värna om sitt revir i diskussioner med t ex finansministern.

(En intressant detalj var att J O varit med om ett krigsspel med regeringen och militärledningen. Spelat läge var att NATO i preventivt syfte hade besatt delar av Norrbotten. Hans förvånade insikt var att politikerna var hökar ("Sätt in hela armen omedelbart och bekämpa inkräktarna") medan militärerna manade till eftertanke och konsekvensanalys ("vad händer om vi gör så här eller så här och kan vi möjligen förhandla med parterna medan vi gör en begränsad uppladdning". Han avslöjade också att han, efter en häftig flygtur i en Lansen, blivit övertygad om Flygvapnets stora roll – inte minst attacken. Vilket låg bakom hans övertygelse att det räcker med Flygvapnet för att försvara Gotland!) Red:s anm.

Vad gäller Gotlands försvar enades vi om att utarmningen som nu sker är allvarlig, men att flygunderstödet fortfarande är ganska adekvat (det tar ju bara några minuter att nå Gotland) förutsatt att vi också har några flygplan kvar. Frånvaron av trupp är dock mera bekymmersam. RSKB’s närvaro under denna övning är givetvis ett tillskott, men det får väl anses vara mer monetärt i form av bidrag till museiverksamheten än riktigt armstarkt…

Under en kort minut kl. 11.25 tänkte vi på nedskjutningen av DC3an som inträffade på minuten kl. 11.25 den 13 juni 1952. 60 års sedan vilket Henrik påpekat. Henrik var flygspanare på den tiden och deltog i spaningarna efter både DC3:an och den senare nedskjutna Catalinan.

Efter pratstunden i Karlssons trädgård begav vi oss ut på en liten sightseeing och därpå till Ebbas lunchrestaurant för en liten måltid. Vi körde sedan till ett rauk-område för att bese dessa fantastiska skapelser. Tyvärr blev det dimma så att vi såg endast några raukar nära oss men vi trodde naturligtvis på vår värd när han sade att detta var det bästa rauk-området på Gotland eller i vart fall på Fårö (min anm.).

Återfärd till hotellet. Rast vila eller idrott bjöds.

Kl. 18.15 (eller hur Uffe ?) bilfärd till Sjökrogen i Valleviken där vi som de enda gästerna (ordnat av J O K) bjöds en förträfflig måltid. Leif tog rast och åt en enklare middag å hotellet. Vid återkomsten till Fårösund en liten whisky till fotbollen.

Övningsdag 3

Efter frukost i solen i restauranten på hotellet (ligger på KA3’s område; bilden ovan visar förläggningen. Reds anm) begav vi oss till Lärbro Krigssjukhus Museum. Leif gjorde sitt eget program i Fårösund (återkommer till detta nedan). Vi blev förevisade detta museum av en kunnig entusiast från den lokala Hembygdsföreningen. Vi hoppas att inte alltför mycket på Gotland i en framtid blir musealt, men vad gäller försvaret tycks detta senare vara ett faktum. Därpå följde ett besök i Lärbro kyrka och på kyrkogården där de polska koncentrationslägerfångar som avlidit i Lärbro är begravda.

(Lärbro krigssjukhus var i början av VK2 fullbemannat – 500 vårdplatser – men fungerade sedan med reducerad personalstyrka som "Centralsjukhus" för samtliga förband på Gotland. 1944-45 tog man först emot uniformerade flyktingar från Baltikum (både tyskar och balter i tysk tjänst) och därefter evakuerade koncentrationslägerfångar från Polen/Tyskland för rehabilitering. Mottagningen av de uniformerade flyktingarna ledde så småningom till den famösa "baltutlämningen" – Östen Undéns svarta plump. Red:s anm.)

Eftersom vi fått nys om att man också odlade vin i närheten begav vi oss till Halls Huk där Johan Rudling på gamla dagar är ’vinbonde’. Johan visade oss runt och vi fick provsmaka utmärkta viner i hans presseri. Johan kunde dock inte sälja sitt vin utan ’bara’ använda det till husbehov – förmodligen taget i vid bemärkelse.

(Observera "jordmånen" bestående av kalkstenspebbles. Perfekt för vinodling. Red:s anm.)

Leif körde denna dag sitt eget program i Fårösund och besökte bl a KA3’s museum och den gamla fästningen. Allt var synnerligen sevärt.

Lunch avåts på Titt-in i Lärbro centrum där man också serverade en utmärkt stekt strömming med mos.

Därpå bilfärd till Visby. Ett besök i Fornsalen var fantastiskt och rekommenderas alla besökare. På bilden syns bl a en gammal bildsten. Man får själv avgöra vad som är vad.

Middagen avnjöts på Bolaget, vilken restaurant är inhyst i Systembolagets gamla lokal. För att spara pengar har man bara tagit bort ordet System i namnet. Lars C ’joinade’ oss och vi avsände ett kort till Henrik.

Återfärd till hotellet i Fårösund där Leif, fotboll och whisky väntade. Den sista tredjedelen av Jannes medförda flaska försvann raskt.

Övningsdag 4

Efter frukost vidtog utcheckning och Jan R avsände ett kort meddelande till Petra (flaggkaptenens kontakt, som lyst med sin frånvaro): Tack för oss, nu far vi! På Leifs rekommendation tog vi en kort sväng ner till KA3’s museum och en massa gamla kanoner som nu var uppställda till beskådande.

Därpå full fart till Tingstäde och den stora museituren på Gotlands Försvarsmuseum som leddes av Magnus Larsson f d artilleriofficer. Han visade oss runt i museet och sedan i förrådslokalerna med häftigt innehåll: Kanoner, stridsvagnar och allehanda förråd av reservdelar till kanoner och stridsvagnar. Allt hade överlämnats av de olika försvarsgrenarna då de lämnade Gotland. Ett i sanning fantastiskt museum som ett antal eldsjälar nu jobbar intensivt med.

Bengt H hittade till vår stora glädje en mina. Bengt kommer att efterforska dess identitet och låta oss veta. Det är möjligt att vi i framtiden skulle kunna besöka ett riktigt minmuseum också på Gotland!!!

Därefter for vi till Visby för att äta lunch och så lämnade vi Gotland efter att under några trevliga dagar förstärkt öns försvar.

Planeringen för nästa års resa gjordes kortfattat ombord och bland förslagen märks: Västergötland med Karlsborg, hjulångaren, Skara domkyrka m m (Jan Gam), Höga kusten (Björn), Malmö (Lasse C’s förslag sedan många år), St. Petersburg är numera nedlagt även av Uffe, och sist men icke minst Gdansk med omgivning. Det finns en viss koppling i detta förslag enligt förslagsställaren Uffe: 1958 års expedition med segelfartygen och naturligtvis också VK2..

Tack alla åtta gubbar för denna gång!. Utfallet av besöket blev mycket gott – om jag får säga så själv som sammanhållande arrangör - och den militära inriktningen av övningen blev som planerat ganska omfattande. Dock är det ju så att mål, inriktning och innehåll bestäms i full demokratisk anda vid de luncher vi regelmässigt avhåller. Det blev dock endast två kyrkobesök av 100 möjliga, Janne Gam!! Så det finns en stor potential för nästa Gotlandbesök och då kanske med en mer sakral inriktning.

Jan R
Flaggkapten