SÖ MKV-11 på Västkusten och Göteborg 8-11 juni 2011 del 1

Rapport från Kn Carlstedt i form av bilder med kommentarer.

(Krigsdagboken från Kn Höjer finner du här.)

Välkomstdrink hemma hos Bengt och Eva i Gullmarsberg

Många drinkar senare. Än är inte baren tömd.

Marina enheter i Skredsviksbasen

De gamla valbåtarna håller än och fostrar även nya generationer.

På Kullis härliga sommarveranda

Bossi, Janne och Lasse morgonvandrade i Rågårdsvik, för att möjligen nyktra till. Att det behövdes bekräftas av att vi upplevde fönstren något snedplacerade.

Deltagarna inspekterar Gullmarsbergs minförråd  ex dig och Janne A som anslöt senare. Bilden tagen av Eva med min kamera.

Kullis grillar i sin carport i Rågårdsvik övervakad av vår tankfulle flaggkapten.

HMS Småland plåtad från HMS Marieholm, numera degraderat till restaurangfartyg.

Lunch på Marieholm

Rundvandring på HMS Småland

Med språng ombord på Älvsnabben.

Flaggkapten hälsar välkommen till bords.

Gamis högtidstalar:

Vy över Nya Varvet. OBS försvarstornet i förfall.

Rundvandring på Norra Älvstranden med Ostindiefararen Götheborg i bakgrunden.