SÖ MKV-11 på Västkusten och Göteborg 8-11 juni 2011 del 2

Krigsdagbok förd av Kn Höjer med tillhörande bilder:

(Rapport från Kn Carlstedti finns här.)

Krigsdagboken som PDF.

Bilder följer här: