65-årsjubileum av inträdet på Näsby slott
 
Den sedan flera månader planerade ’65-årsjubilumslunchen’ är nu lyckligen genomförd. Vi sågs punktligt på Näsby Slott där vi blev mycket väl mottagna. Efter lite svalkande öl på borggården intog vi det enskilda rummet - samma rum som vi sågs i den 15/9 2022.
 
Alla fem dvs Jan A, Björn, Jan R, Bert och Peter var på strålande humör och samtalen om gamla minnen flödade medan vi njöt av måltiden. Det är alltid med viss vördnad som vi stiger in i slottet. Det var ju inte så vanligt att vi som nyinryckta aspiranter fick besöka slottet och skulle vi passera förbi måste detta oftast ske med språng. Vi mindes också inträdesproven - både de fysiska och de mer intellektuella samt de höga herrarna bakom bordet i blått kläde som ställde intrikata frågor om varför vi sökte till Kungliga Sjökrigsskolan. Frågan om inryckningen skedde den 8 eller 9 juni är något oklar, men den mest naturliga och även godtagbara förklaringen är väl att när vi år 2008 firade 50-årsminnet av inträdet på KSS så skedde det 8-9 juni 2008 (se 50jub1.html). Och då hade vi lite bättre ’kom-ihåg’….
 
Alla kände att denna gång saknades flera kamrater. Håkan och Leif måste tänka på hälsan och Johan, som skulle varit med, blev tvungen att ta hand om ett problem i sitt sommarhus. Annars hade vi blivit de tidigt anmälda åtta deltagarna. Bossi, Lars, Uffe, Bengt H, Vincent, Gunnar och Bengt T hade meddelat att den 8/6 2023 tyvärr hade de andra inbokningar.
 
Vi tyckte allihopa att det är fantastiskt att vi ses i det här gänget efter så många år och vi ser fram emot fortsatta luncher och kanske någon kortare resa… Flaggkaptenen aviserade till krogpersonalen att vi återkommer senast vid firandet av 70-årsminnet 2028. 
 
Innan vi skildes åt plockade Jan Gam fram en ny – eller snarare gammal – manual (se bilagan) -  ’Manuel des Défenses Sous-Marines’. I likhet med uppgiften förra gången (se nedan) blev uppdraget nu för Flaggkapten att studera manualen och inom sex månader till RSKB inkomma med översättning från franskan.    
 
Bert, tack för Dina bilder som här bifogas.
 
Med utmärkt högaktning och GMY,
 
Jan
FK
 
 
PS. Vid RSKB-lunchen på Näsby Slott den 15 september 2022 presenterade Jan Gam en i sina gömmor funnen ’ Taschenbuch der Kriegsflotten 1914’ (se bilagan). Flaggkapten Jan R fick i uppdrag att noga studera densamma och inkomma med några uppgifter såsom bevis på att han läst skriften. Flaggkaptenens svar lyder: ’Om jag kommer ihåg rätt gällde det att ta rätt på hur många torpedbåtar som fanns i den Österrike-Ungerska flottan år 1914. Mitt svar är att där fanns 19 st Torpedoboots -Zerstörer (Torpedofarzeuge) och 51 st Hochsee-Torpedo-Boote varav 30 var färdiga och i tjänst år 1914. DS