ÅRET VAR 1958!

Celebrerandet av 50-årsminnet av vår inryckning på Kungliga Sjökrigsskolan

Benämnda jubileum genomfördes i sedvanlig god stil den 8–9 juni 2008.
Många berömvärda insatser gjordes men något jubileum hade det inte blivit
utan vår förträfflige ordningsman, stabschef och superorganisatör Jan Romson.
Allas vårt varma tack till honom.

Berömvärd var också vår kadettofficer Henrik (Sjöfararen) Breide som inte bara
var närvarande utan också genomförde två intressanta dragningar under dag 1.
Still going strong! Vi uppskattar storligen Henriks intresse och närvaro vid våra övningar.

Förutom så gott som mangrann uppställning från reservkamraterna (Jan Hyllengren och Bengt Täng hade tyvärr måst lämna återbud i sista stund) hade även några av våra stam- och intendentkamrater hörsammat kallelsen. Deras närvaro tillförde en extra krydda till jubileet. Vi var alla aspiranter när det begav sig.

Följande bildkollage är uppdelat på tre avsnitt för att inte belasta era webbläsare
alltför mycket. Varje bild är klickbar, varvid en större variant av samma bild
(ev med extra text) uppenbarar sig i ett separat fönster.
Stäng detta innan du går vidare.

Kollaget är baserat på bilder och kommentarer från Vincent Höjer och webbredaktören.
I nedre högra hörnet visas vem som har upphovsrätten till respektive bild.

Kommentarer och tillägg mottages tacksamt av webbredaktören.

Men vi börjar med slutbilden – samtliga deltagare samlade utanför slottets huvudingång.