RSKB nostalgiträff på Näsby Slott 2022-09-15

Vi samlades nio RSKB-are i salongen på slottet sedan diverse bilparkeringsövningar företagits. Näsby Slott var nämligen väldigt fullt med andra gäster – konferenser, kick-offs mm så att parkerings-möjligheterna var begränsade. Håkan fann dock ett underjordiskt garage som nyligen öppnats, vilket hjälpte till. Det var till och med så att alla kom i mycket god tid (allt enligt givna order). Detta innebar att lunchen kunde tidigareläggas. Vi blev placerade i ett eget rum, vilket var jättebra. Det kändes ungefär som att sitta i Lilla Mässen på Sjöofficersmässen på Långa Raden. Något vi gjort i många år tidigare….

Inte att förglömma en anledning till att vi samlades just på Näsby Slott var ju att det var 64 år sedan vi deltog i vår första bal – aspirantbalen i september 1958. Den gamla bilden bifogas nu igen.

Redan i salongen började samtalen som kretsade kring nutid och dåtid under det att vi storögt tittade oss omkring. Slottet har ju alltsedan Kungliga Sjökrigsskolan (1943 – 1987, se länken nedan) lämnade Näsby Slott upplevt många skiftande öden och haft många olika restauratörer. Så till exempel - år 2008 då vi firade 50-årsminnet av inträdet på KSS hade man samma krögare som drev IBM’s kursgård på Lidingö. Nu är det Stockholm Meeting Selection som driver det hela och dess ägare står också i länken nedan. Det var under dagen många som frågade vem som äger slottet och vem som driver verksamheten. Nedan finner Du några svar om Du följer länkarna. Jag bifogar också en annan länk med information om slottets historia.

https://www.naesbylamm.se/naesby-slotts-historia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Sj%C3%B6krigsskolan#Historik

Vi blev alla väldigt påtagligt varse att hela området är under våldsam utveckling (se nedan), men gladdes över att slottet och slottsträdgården bevaras och att slottet rustas upp. Slottet har också nyligen blivit K-märkt.

https://www.taby.se/taby-utvecklas/ovriga-projekt/nasby-slott/

https://doc.taby.se/handlingar/Stadsbyggnadsn%C3%A4mnden/2017/2017-06-20/Handlingar/20.3%20Planbeskrivning,%20Detaljplan%20f%C3%B6r%20N%C3%A4sby%20slott.pdf

Lunchen inleddes med studium av menyn och alla enades om att äta dagens husman som bestod av renskav med tillbehör och de flesta föredrog alkoholfri öl.

Flaggkapten hälsade oss alla välkomna och berörde kort våra frånvarande kamraters situation och hoppades på snar ’gjensyn’. Därpå lät vi oss väl smaka under det att samtalen ’flödade’ – återigen om nutid och dåtid. Serveringen var utmärkt och vi blev väldigt väl omhändertagna.

Före kaffet vandrade ett litet gäng runt i området och vi kunde konstatera att det har gjorts stora förändringar vilket pågår fortfarande. De gamla byggnaderna – skolsalsbyggnaden, Fylgia och Borgen - förläggningsbyggnaderna är rivna och har ersatts med moderna flerfamiljshus. Kadettmässens byggnad finns kvar, men inrymmer idag en del hotellrum, ett dagis och några andra verksamheter.

Vid platsen för Fylgia-längan erinrade vi oss kulspelet som vi ofta hade under kadettvintern 1959 - 60. Vi kom också ihåg morsesignaleringen som försiggick på exercisplanen då vi nyligen hade ryckt in sommaren 1958. Vi körde ju också ett morseprov vid jubileet 2008!

Vandringen avslutades med besök i slottsträdgården där vi beskådade ankaret som fälldes då vi inledde vinterstudierna. Osäkert om det var det ankare som nu fanns kvar.

Åter i vår lilla mässlokal fortsatte samtalen och vi gladdes åt att höra Björn berätta om sin far och hans gärning. Leif hade talat med Björn om detta och de föreslog samfällt att vårt nästa möte skulle förläggas till Valdemarsudde där en utställning om Isaac Grunewald just hade öppnats och Björn hade hållit föredrag.

Därmed var vi inne på planerna för kommande RSKB-möten och vi beslöt enhälligt att nästa möte skulle hållas på Valdemarsudde i mitten av januari 2023. Vi detta tillfälle skulle vi glädjas åt att våra damer deltog.

Vi diskuterade också om vi skulle ha gemensamma möten med stamkursen och beslöt att uppdra åt flaggkapten att sondera terrängen!! Dock menade vi att ett större möte med alla och damer skulle avhållas endast vid solenna jubileumstillfällen eftersom detta innebär att mycket stort åtagande för oss alla.

Vid 15.30-tiden konstaterade vi samfällt att dagen varit väldigt lyckad och att det var spännande att återkomma till ’Krickan’ som Lasse skrev. Vi inledde därpå återtåget (Lasse!!) till respektive hemmabaser.

Gott Mit You

Jan Romson
Flaggkapten

Om Näsby slott

Näsby Slott ägdes ju under många år av den store konstsamlaren  och industriidkaren Carl Robert Lamm (1856 - 1938) som köpte Näsby 1902, efter en brand som helt förstört det gamla slottet. Det nya stod klart 1905 och fylldes så småningom med förnämlig konst och konsthantverk av allra högsta kvalitet.

Lamm har beskrivits som den främste konstsamlaren i Sverige och samlingarna omfattade konst,möbler, silver, textilier mm mm.

Under den ekonomiska krisen efter Första Världskriget drabbades Lamm mycket hårt. Han var högt belånad och tvingades sälja stora delar av sina samlingar. Bukowskis i Stockholm ordnade ett par auktioner och en hel del objekt såldes på en auktion i New York 1923 med uselt resultat.

Lamm gick bort 1938 och hans änka bodde kvar på Näsby fram till 1943 då slottet med mark hade sålts till KSS.

Märkligt nog hittade jag denna information dagen efter vårt besök i en skrift utgiven av Bukowskis 1993, då ett antal tidigare Lammägda föremål såldes igen.

Jan Ankarcrona