Ankarcronas vykort

Decemberlunchen 2014 medförde Jan A ett antal gamla vykort som han kom över för några år sedan. Kan kanske vara av intresse för kamraterna. Anmärkas bör att dessa vykort ursprungligen publicerades av den sedermera avsomnade Föreningen Sveriges Flotta. (Se även Kjell Närkhammars vykortssamlingsom är ganska omfattande.)

Klicka på varje bild för att förstora. Stäng sedan den stora bilden för att komma tillbaka hit.