Vincent i Portsmouth 1955

Publicerad 2013-09-10

Snart reser ni till Storbritannien mot Portsmouth med besök på bl a amiral Horatio Nelsons flaggskepp och slagskeppet HMS Vanguard. Färdigbyggt under slutskedet av VK 2 och sjösatt året efter fredsslutet (1946). Man var inte säker på att kriget verkligen skulle vara slut, så att man byggde henne färdig för tjänst. Kanske skulle hon behövas för insats på andra hav.

Jag hade själv tillfälle, efter min sjövärnssommar 1955, att med en kamrat besöka Portsmouth. Vi fick följa med en Royal Navy-fregatt HMS Vigo till sjöss utanför Portsmouth och vara med vid en övning "Replenishment at sea" d v s bunkring av brännolja från ett tankfartyg under fartygens samtidiga långsamma gång på parallellkurs. Samtidigt utförde man också en varpning mellanfartygen (en sjöofficer i flytväst och i båtsmansstol fick firas fram och tillbaka mellan fartygen). Vi två svenska kamrater fick i uppgift och lyckades att tillverka ett änter- eller säkerhetsnät ombord på fregattens däck, av tillhandahållet tågvirke.

Vi besökte också HMS Victory. En sakkunnig Royal Navy-guide nämnde att inte mycket numera var original i fartyget efter allt underhåll under årtiondena!