Underrättelse

inrapporterad av Vincent

Jan och Håkan f v b RSKB 58 för info. Jag tror det är intressant berätta vad gamla ubåtskamrater gör bl a en gång om året, för att hålla kontakt per radio jorden runt, i år 2012 den 2 och 3 juni. Man man använder museifartygens egna radioanläggningar med de gamla "gnistarna" och några radioamatörer. GMY, Vincent 

Ub U3 deltar även i år i det världsomspännande eventet Museum Ships Weekend lördagen och söndagen den 2-3 juni. Under helgen utväxlas radiomeddelanden mellan museefartyg jorden runt. Men kontakter sker även med radioamatörer som söker unika radiostationer.

I år är det 90 fartyg anmälda. De flesta fartygen är gamla örlogsfartyg och på några av dessa använder man den ursprungliga radioutrustningen. Men ofta är det lokala radioamatörer som hjälper till med modern radioutrustning och som tjänstgör som radiooperatörer.

Förutom U3 deltar ubåten Nordkaparen i Göteborg och isbrytaren S:t Erik i Stockholm från Sverige.

U3:s egna radiomän ur Veteranbesättningen tillsammans med U3klubbens medlemmar Ingvar Lagerholm SM7GUY och Gert Persson SM7CRI kommer att sköta radiostationen.

U3 har en egen radiosignal SD7SUB och den kommer att vara i luften den mesta tiden under helgen på kortvåg 20m och 40m. Deltagande fartyg kan du hitta på www.nj2bb.org/museum/

Vi kör från radiohytten under museets öppettider. För att på kortvåg nå andra rara fartyg på andra sidan klotet, kör vi även delar av den mörka delen av dygnet. Detta gör vi från en arbetsbod bredvid båten för att slippa larmat område.

Kom gärna och kör lite radio eller bara hälsa på. Vill du veta mer kontakta Sknr 54 Ingvar Flinck, 070 5910415 ingvarflinck@bredband.net

Bifogar U 3 QSL-kort och Radioman i U 3 radiohytt
 
GMY!
Hans Carlsson
1.O Veteranbesättningen Ubåten U 3