RSKB till Tallin 28–31 augusti 2006

Måndag
Den årliga RSKB-resan gick som bekant till Tallin. Det blev enligt beslutet en höstresa i stället för den mer traditionella försommar-resan. Tio gubbar deltog – se bilderna – och embarkerade Tallinks Victoria I i Frihamnen den 28:e. Det blev som vanligt ett glatt återseende och speciellt gladdes vi åt att se Calle och Bengt A som deltagare igen.


 
Efter installation i hytterna och viss rundvandring spisades middag i à-la-carte-restauranten med förbeställd meny och trevlig betjäning. Några nattliga övningar i större omfattning följde inte – möjligen någon öl i baren. En nattlig observation gjordes dock av Leif, som vaknade av att fartygets maskiner gick full back och han trodde att nu har vi sjömanöver till havs. Så var dock inte fallet. Det var bara så att Victoria gjorde en kort kajstuds i Mariehamn för att kunna sälja tax-free.  
 
Tisdag
Morgonen därpå anlöpte vi Tallins hamn och förtöjde vi 10-tiden som planerat. En sightseeing-buss väntade och efter ilastning av gubbar och baggage vidtog en rundtur i staden under ledning av en mycket kunnig guide, som även denna gång delade med sig av sina och sin familjs personliga upplevelser under den stormiga tid som Estland genomgått. Det var lite svårt att se ut från bussen eftersom fönstren var låga, men det löste sig när vi gick ut för att beundra den vackra staden – framför allt dess äldre delar.


 
Därpå incheckning på det utmärkta Tallink Hotell och enskild rundvandring i staden inkl lunch för en del enligt Uffes direktiv. Bra ställe med god mat. Dock var regnet lite besvärande så att sällskapet blev lite upplöst!! Ett gäng besökte Ockupationsmuséet vilket var intressant att se och gav i bild lite av det som guiden tidigare hade talat om.
 


Efter viss bingning var det så dags för middag och vi begav oss till den anrika restauranten Gloria. Inredningen var en väldig blandning av  olika stilar, personalen var trevligt och maten god. Trevlig middag med upplivande av gamla minnen och skålar för 'absent friends'.
 
Onsdag
Utpurrning, utmärkt frukost ocn så fotvandring till svenska ambassaden där Övl Lars Ramström tog emot. Lars är försvarsattache för Estland och Lettland och berättade under drygt en timme om sina erfarenheter. Därpå rundvandring i det fina huset med anor från 1600-talet där ambassaden sedan 1990-talet varit inhyst.


 
(Övl Lars Ramström berättade vid sin genomgång för oss på ambassaden (se bild) att han faktiskt först börjat sin militära bana som aspirant på Näsbypark! Han bestämde sig dock för att byta till en karriärväg inom armén istället. Man var mycket förvånad och överraskad inom skolledningen att någon kunde komma på idén att begära att bli entledigad från marinen av detta skäl! Det hade man inte varit med om tidigare! (tillagt av Vincent)

Sedan besökte gänget Sjöfartsmuséet som var inrymt i ett gammalt, runt fästningstorn – Tjocka Margareta. Fint arrangerat med en översikt av allt det som timat för Estland som sjöfarande nation.


 
Lunch på sta´n – uteservering – och därpå vidtog en noggrann planering för hemfärd med Tallinks M/S Romantika. Planeringen bestod mest av att utreda och besluta om var man bäst och billigast kunde handla de varor som skulle tas med hem. Uffes förslag att göra detta i hamnen anammades av de flesta.
 
Kl 18.00 var vi så embarkerade och installerade i hytterna och samlades till middag 18.30 där vi fick äta vad vi ville dvs någon förbeställd meny gällde inte. Det blev en alldeles utmärkt middag och alla var nöjda och glada. Liten öl i baren efterpå där undertecknad – och även hans hustru!! – begåvades med varsin flaska champagne. Stort tack för detta!! Det värmde!!
 
Sedan vidtog viss planering för nästa års RSKB-resa vilket även så småningom innefattade omröstning. S:t Petersburg vann. Jag åtog mig att reda ut om detta kan genomföras och återkommer. Vi beslöt även att nästa lunch skulle ske den 20 oktober 2006 på SOSS-mässen i Stockholm – en fredag för att erbjuda möjlighet för landsortsborna att vara med.
 
Torsdag    
Efter sedvanlig frukost ombord inlöpte vi genom Stockholms skärgård – som alltid en fin upplevelse – efter att under natten återigen kajstudsat i Mariehamn. Avsked på kajen i Frihamnen och på gjensyn ...
 
GMY
Jan R

Bildgalleri Grünewald