Reportage från Sigtuna 2007
Text och foto: Håkan Rudérus

Övning Sigtuna 2007 är genomförd. Föredömligt planerad och ledd av Henrik, som också stod som inbjudare.

Övningen började med bilkavalkad genom Sigtuna (miserabelt väder förhindrade en fotvandring). Vi samlades därefter i en trevlig lokal i Henriks bostadskomplex – ett boende för äldre (bostadsrätter där inträdeskravet är att man är över 50 år). Henrik föreläste om Sigtunas 300-åriga historia interfolierad med glimtar ur Svea rikes historia.

300 år? Nog är Sigtuna äldre än så. Jodå, men dess storhetstid varade från grundandet i slutet av 900-talet till mitten på 1200-talet då Stockholm grundades. Sigtunas grundande var i sin tur dödsstöten för Birka, som dittills hade varit den mest betydande handelsplatsen i Mälaren.

Vad var då Sigtuna för sorts plats? Där fanns inga borgar och palats och inga stormansgårdar. Man tror att Sigtuna var en handelsplats där det bodde hantverkare som var finansierade av kungen och av stormän i Uppland. Kungen kom ibland till Sigtuna – det fanns uppenbarligen något slags kungsgård där – varvid stormännen infann sig och det festades ett tag, varefter kungen drog vidare till en annan kungsgård och stormännen for tillbaka till sina gårdar.

Hantverkarna tillverkade dyrbarheter och annat som kunde användas som handelsvaror när stormännen drog i österled och handlade och rövade. Här slogs även mynt, vilket var en viktig markering för kungamakten.

Här fanns inga bondgårdar, det odlades ingen säd, det föddes inte upp några djur. Det var enbart en hantverksstad. Livsmedel importerades från omgivande storgårdar.

Varför hamnade Sigtuna där det ligger? Enligt Henrik berodde det bara på att dåvarande sveakungen (Erik Segersäll) pekade med hela handen och sa att där vill jag ha staden. Förmodligen låg det diverse avväganden bakom beslutet. Sigtuna ligger vid dåtidens viktigaste vattenled och förlorade sin betydelse först när Stockholm grundades. Förmodligen ett led i Eriks strävan att etablera sig som kung i Svealand.

Sigtunas storheltstid sammanfaller också med den tid då Svithiod blev Svea rike (dvs Sverige). Rekommendation från Henrik: Läs gärna boken "Svitjods undergång och Sveriges födelse" av Henrik och Fredrik Lindström, Albert Bonniers Förlag, 2007.

Därefter vidtog en god lunch på närbelägna Sigtunastiftelsen (en skapelse av Manfred Björkquist, prästen och biskopen som även var initiativtagare till pansarbåtsinsamlingen när det begav sig), som Henrik frikostigt bjöd på.

Vi avslutade i samlingslokalen med att överlämna en flaska skumpa (senkommen födelsedagspresent till Henrik) samt den nyproducerade RSKB-standerten.

Samtalet därefter berörde förstås Karlskronaövningen, varvid diskuterades diverse ting - inte minst ubåtshot och annat. Några boktips med anledning av detta:

1) Emil Svensson: Under den fridfulla ytan (en initierad sklidring av ubåtsinträngningarna under 70 och 80-talen, berättad av en som verkligen var med). Marinlitteraturföreningen nr 90, ISBN 91 85944-09-2, 2005.

2) Nils Bruzelius: "near friendly or neutral shores". The Deployement of the Fleet Ballistic Missile Submarines and US Policy towards Scandinavia, 1957-1963. Kungl. Högskolan, Stockholm, 2007. 8vo, 109 s, ill.
Stockholm Papers in the History and Philosophy of Technology TRITA-HOT 2053. Marinlitteraturföreningen nr 92. Eller Forum Navales skriftserie nr 22.
En avhandling om hur USA planerade att använda svenskt vatten på Västkusten för att avfyra den första generationens ubåtsburna ballistiska Polarisrobotar mot Sovjet.

3) Robert Dalsjö: Life-Line Lost, The Rise and Fall of 'Neutral' Sweden's Secret Reserve Option of Wartime Help from the West (Santerus Academic Press 2006). En avhandling om de ytterst hemliga åtaganden som USA gjorde gentemot Sverige om militär hjälp. Och som slarvades bort av Palme och efterföljande regeringar.

Bilder bifogas

Håkan

Samling på utgångsläge.

Uppsittning!


Henrik föreläser.


för intresserad publik.


Lunch


Med efterföljande kaffe.

Gratulation.

Och eftersnack.