Inställelse
Efter att utan vidare spisning ha gjort slut på två flaskor whisky intog vi middag på stan.

 

Övningsskede 1 började på Lindholmen under eminent guidning av Sten.

Stens ögonsten Repslagarbanan, där vi inte kunde undgå att slå rep.

Från Lindholmen kunde man också konstatera att det fortfarande finns fartyg i Flottan.

Så till den nya tiden och Varvet. Efter genomgång i Mastkranen visning av bl a HMS Karlstad av den nya Visbyklassen.

Så var det åter dags för historia och T 38 (som till en början hade problem med slamtömningen – eller om det var tvärtom).

I väntan på broöppning.

Väl utanför Smörasken kunde vi konstatera att viss fartygsaktivitet rådde även utanför Örlogshamnen.

Rorgängare, NO och fartygschef (samtliga aktiva officerare i dagens flotta) koncentrerar sig på att starta huvudmotorerna.

Sen blev det åka av. (Men Lars, inte krängde det väl mycket?) Och alla njöt synbarligen.

Om Lars har tagit även detta kort är oklart (kräver nog en underrättelseanalys) men han har i alla fall upphovsrätten till bilden. Möjligen är bilden tagen för att dokumentera den KFP i bakgrunden, som till Lars oförställda glädje ännu ej raserats.

Full rulle genom inseglingen till Karlskrona med glada gossar på halvdäck.

T 38 mot lämplig bakgrund (Stumholmen). Visst är hon fin!

Så anlände vi till Stens fantastiska chateau vid slutet av Alamedan för intagande av snaps och silltårta, mm. Tack Ingrid! Läckerheterna föll herrarna i smaken så till den milda grad att aptiten till middagen på det gamla Frimis var något begränsad.

 

Övningsskede 2 i U 137 spår. Där gick hon på!

För att förhindra ytterligare felnavigeringar har flottan(?) numera satt upp en skylt med "Ubåtsparkering förbjuden".

Sten berättar en av sina historiska historier.

Så besökte vi Kungsholms fort, numera till alla gamla KA-snubbars förtret övertaget av Kungl Flottan. En sevärdhet som även den borde göras tillgänglig för turister. För övrigt verkade det som om 592 Rudérus var den enda av kurskamraterna som faktiskt tjänstgjort på Kungsholms fort.

Med den berömda "donjongen".

Efter att återigen ha konstaterat att tillfredsställande aktivitet rådde på Karlskronafjärden utanför Godnatt ...

... kunde vi lugnt samla ihop oss för en animerad middag på den anrika Officersmässen i den mycket varma junikvällen.

Tack Lars för bilderna!

 

KFÖ 2007
i Karlskrona är genomförd under mycket kompetent ledning av kaptenerna Romson och Carlstedt. Tack Jan och Lars för ert gedigna arbete.

Vårt tack går även till instruktören och stridsdomaren Sten Swedlund, som envisades med att kalla KFÖn för repövning – vilket det ju blev. Vi måste också berömma stabsmeteorologen för ovanligt bra kontakter med vädrets makter (vilka de nu är).

Ekipagemästaren Kn Glaumann genomförde övningen till allas belåtenhet - speciellt gäller detta sannolikt Kn Hyllengren, som annars knappast hade kommit i tid till alla övningsmoment.

Tack även till kulturofficeren Hyllengren för frågesport, jubileumstal och kulturpris.

Hundvakten sköttes elegant av Örlkn Grünewald.


Gruppfoto: Vincent Höjer/Sten Swedlund.

Fler bilder följer nedan. Vänstra kolumnen från Lars C, högra kolumnen från Vincent.

Samling på Hotell Aston.

Ekipagemästaren med bilstandert

Sten S guidar i Örlogshamnen

Postjakten Hjorten vid Vasaskjulet.

Sten med Nick och "Kommandorskan" Mary klara att slå rep.

Kullis provar att sköta repsklagningen med trippelvev.

Medan intresserade iakttagare inspekterar.

Kommandorskan putsar det nyslagna repet.

Ordningsman med RSKB-repet om halsen.

Bengt H inspekterar olika typer av rep för att sedan prova "Hesa Fredrik".

Varefter åts lunch på Sjöofficersmässen.

Kockums informationschef Kjell Göthe och projektledare Kenneth ? informerar samt genomför studiebesök på HMS Karlstad.

T38 på väg till sjöss. Hörselproppar utdelade.

ManO ger order om gir med handrörelse.

Två tuffa maskinister uppe på däck och vilar öronen.

Så var det full fart.

RSKB:58 standert i signalrån – naturligtvis!

Efter debarkering mottagning hos Sten och Ingrid Swedlund. Jan A och Sten dricker trippel.

Värdinnan och RSKB-kamrater konverserar över sillen och snapsen.

Sten mottager RSKB-standerten med bilstång för sina insatser under övningen.

Embarkering M/S Södern II för skärgårdsnavigering i U137 kölvatten.

Övningsledare Lars C orienterar.

Behaglig sjötjänst.

Nå, var är vi nu då?

Inloppet från öppna sjön.

Medan Lars C föreläser

Nu är det dags att gira ...

... om man inte vill gå på här.

Därefter kurs mot Kungsholms fort.

där Sten orienterar.

Donjongen

Den fantastiska trädgården inne i fästningen

med Kapellet

Och Markan

Fler exempel på fartygsaktivitet

Och så avslutningsmiddagen med och utan kavajer.

 

Och så till slut Karlskrona runt med pensionerade läraren Nils-Olof Andreasson, som också gav mer eller mindre begripliga prov på Karlskronadialekten och ett antal Pillemausar-historier.

Tack Vincent för bilderna