Särskild övning Karlskrona 21-23 november 2006

Erfarenheter från SRKB SÖ 06

Särskild övning genomfördes den 21–23 november i Karlskrona. Efter synnerligen gediget stabsarbete av nyligen utsedde stabschefen i södra området Kn Lars R Carlstedt kunde övningen genomföras med mycket lyckat resultat i närvaro av chefen för förbandet Kn Jan Romson samt Kn Håkan Rudérus som kommenderad officer.

Stabschefens rapport:

”Särskild Övning" november 2006.

Utdelning: Jml CM julhälsning samt Josephsson och källarmästare Lendorp, Savoy Hotell.

En amiral mötte oss i Högvakten vid Marinbasen i Världsarvet Karlskrona. Sedan fortgick övningen i högt tempo genom århundradena från Karlskronas gryning till dagens märkliga framtidscentrum för vår numera enda marinbas. Huvudattraktion var debatten om U 137 på Marinmuséet och besöket vid ”Brottsplats Torumskär” ute på Gåsefjärden.

Vi startade på 1600-talet genom att inspektor emeritus vid Sjölund amiral Sten Swedlund, som är motor i Varvsföreningen, visade oss Repslagarbanan som han entusiastiskt dragit igång efter att den länge legat i träda. Sedan gällde besök i Polhemsdockan som ibland kallas Världens Åttonde Underverk. Här låg Jarramas med däcket uppbrutet för totalöversyn. Galjonslunden med Vasaskjulet i bakgrunden förde oss något hundratal år framåt. Vid Söderstjerna bygger man just nu om Finska kyrkan till nytt skyddstjänstcentrum. Strax intill byggs ett nytt hus för alla simulatoranläggningar som skall flyttas ner från Berga.  HMS Carlskrona låg här vid kaj i avvaktan på ombyggnad till stödfartyg till 3:e Sjöstridsflottiljen. HMS Smyge, som innebar starten på det nya framtidskoncept som nu styr utformningen av våra korvetter, låg trött vid en annan kaj liksom två utrangerade ubåtar varav en kanske blir muséifartyg.

Fyra korvetter i Visbyklassen som markerar den nya tiden med stealthteknik studerades utvändigt vid olika kajer på varvsområdet och en av dem fick vi inspektera invändigt från för till akter och från topp till tå - i sanning ett mäktigt studiebesök avslutat med fika i gunrummet. Strax bredvid låg korvetten HMS Stockholm som vi också besökte. Hon är efter en omfattande modernisering nu tipp topp. Enda felet enligt Janne är att hon är baserad i Karlskrona. Så säger en som är utlokaliserad långt från de marina händelsernas centrum - minklubben till trots.

Avbrott gjordes för lunch på Sjöofficersmässen som nog är Sveriges förnämsta officersmäss. Sten visade oss runt i de vackra rummen på de tre våningarna. Senaste tillskottet är gunrummet från HMS Norrköping som invigdes vid det Kungliga firande av Sjöofficerssällskapet 175 år. Synnerligen lämpligt för en drink före maten. Då avtäcktes även ett porträtt av Kungen med de nya gradbeteckningarna försedd.

 –Dom gamla var snyggare, sa han till Sten vid avtäckningen.

Vi bodde bra på Hotell Aston som är det hotell där ryssar och svenskar var förlagda i en salig blandning för 25 år sedan. Tillresedagen åt vi middag på restaurang Santorini som drivs av en Kosovoalban som hade mycket att berätta om krig och förföljelser.

U 137
Hörsalen på Marinmuséet på Stumholmen var fullsatt av gamla kommendörer och annat löst folk. En panel bestående av Anders Hellberg, idag DN journalist och författare till den högst läsvärda boken U 137, Joakim Lindhé som gjorde TV filmen, professorn vid Försvarshögskolan Gunnar Åselius och Emil Svensson inledde. Sedan brakade debatten lös genom att ”landsförrädaren” Kalle Andersson stred för sin efter hand reviderade linje att intrånget var en ren navigeringsmiss. En omröstning visade att det i salen bara var tre som trodde så.

Även nya fakta redovisades från ”tillförlitliga” ryska källor vilka styrker teorin om avsiktlig inträngning. Syftet är emellertid fortfarande oklart. Osäkerheten kommer att kittla oss länge liksom våra nationella trauman Palmemordet och Estonias förlisning. Läs gärna Anders Hellberg bok i ärendet!

Dagen därpå körde vi bil och traktordragen färja ut till Hästholmen som tidigare var nedlusat av KA-installationer. Från ett högt beläget fort såg vi den krokiga leden in till Gåsefjärden och närbelägna Torumskär där U 137 gick på grund. Fika intogs fältmässigt från medhavd termos.

–Ja se det här var en  riktig ”Särskild Övning”, avslutade Håkan.

Vid gåspennan

Lars R Carlstedt.

 

Webbredaktörens kommentarer:

I tillägg till stabschefens rapport vill jag (Rudérus) notera följande:

1. Övningen var berömvärt förberedd – inkl passertillstånd, platsreserveringar, mm – av benämnde stabschef.

2. Det var en mycket speciell upplevelse att tre civila äldre gentlemän kunde driva omkring på örlogsvarvet/örlogsbasen helt på egen hand en hel dag, endast vänligt hälsade av varvsarbetare såväl som uniformerade yngre kolleger i provturskommandon och rustade förband.

3. Den ende som frågade efter vad vi var för ena var - som det visade sig - Chefen för 31.korvettdivisionen som i brist på överenskommen kontaktperson dök upp på landgången vid Lasses insisterande på att vi ville gå ombord. Efter muntlig identifiering ordnade han via telefon, stående på kajen, ett omedelbart studiebesök på HMS Stockholm. Ett bevis så gott som något på att flottans operativa chefer inte på något sätt har degenererat utan fortfarande är flexibla och beslutsfähiga.

4. Sten Swedlunds engagemang i Röda korstet torde vara välkänt. Mindre känt är kanske att han sedan en tid tillbaka är drivande kraft bakom iståndsättandet av repslagarbanan. Hans roll är främst att skaffa fram pengar, materiel och personer. Resultatet hittills måste betecknas som imponerande. Här kommer inom kort att bedrivas repslageri på klassiskt sätt, inte bara för turister utan i kommersiell skala. Noteras bör också att repslagarbanan är världsunik. En liknande anläggning finns i England men den i Karlskrona är äldre och fortfarande i ursprungligt skick!

5. Mitt intryck från studiebesöket på HMS Helsingborg (av Visbyklass) är blandat.

Positivt: Framförallt är hon stor. Vi som tillbringat vår tid på ytattackfartyg (och kanske ubåtar) imponeras av att det är så rymligt och luftigt ombord - faktiskt även jämfört med forna tiders fregatter och jagare! Och teknologin är förstås imponerande. Stridsledning och navigation är synnerligen flexibel och kompetent. Framdrivningsmaskineriet med två dieslar (för lågfart) och fyra gasturbiner (för högfart) är imponerande. Och stealth-teknologin är mycket konsekvent genomförd i alla detaljer ombord. För civilt bruk måste man föra radarreflektorer väl upphängda i riggen! En ypperlig plattform - om än något stor - för minjakt och minröjning samt ubåtsjakt. Och kanske även luftförsvar.

Negativt: Ytattack och ytstridsfunktionerna verkar knappt påtänkta men det finns tydligen tid fram till 2010 då fartygen börjar komma i tjänst. Och framförallt: Hur ska en besättning på ca 40 man klara av alla dessa funktioner. Kan man vara världsbäst på både minjakt/röjning , ubåtsjakt, luftförsvar och ytattack. Alla dessa funktioner kräver inte bara olika handhavande ombord utan även helt olika taktiskt uppträdande. Fixar samma besättning allt detta? Fan tro't. Har vi månne byggt väldigt stora och dyra minsvepare?

Vid tilläggningar har ManO på bryggan inte den minsta chans att se var han har kajen. Fartyget måste pratas in till kaj av någon på förtöjning akter (den ende som kan se kajen i förhållande till fartyget). Tur att hon är synnerligen lättmanövrerad och kan flyttas i sidled med hjälp av positioneringssytemet för minjakt!

Den sparsamma information om Visby som marinen lämnar finns på http://www.marinen.mil.se/visby

6. Intrycket från besöket på HMS Stockholm är desto mer övertygande. Här har vi halvtidsuppgraderade korvetter som visserligen är lite små i dimensionerna (problem med uthållighet i större vatten) men som tillhör världseliten i ytattack och som dessutom klarar ubåtsjakt. Flera korvettbesättningar har fått mycket höga betyg i de hårda tester som genomförts i England.

Läs mer om Stockholmsklassen på http://www.3sjostridsflj.mil.se/article.php?id=5813

7. Nu återstår stabsarbete för att om möjligt genomföra en KFÖ i Karlskrona med hela förbandet. Mer info är att förvänta från förbandschefen (f d ordningsmannen) Jan Romson.

Rudérus, webbredaktör

Bildgalleri


Repslagarbanan. Till höger byggplats för nya simulatoranläggningar.


Repslagarbasen, som förutom att vara chef även fixar kaffe till arbetslaget.


Galjonslunden med Wasaskjulet i bakgrunden, där man redan på 1700-talet byggde fregatter på löpande band under tak!


Jarramas under renovering i Polhemsdockan.


Carlskrona med Smyge i förgrunden.


Örlogshamnen med HMS Helsingborg i bakgrunden.


Fika på mässen med Sten.


Och så beviset på att vi även inspekterade diverse byggnader och sevärdheter i denna världsarvsstad. Nyrenoverad Rosenbom.


Vägen till Hästholmen var enfilig och inte alldeles lättnavigerad.


Stabschefen sköter sambandet med lokalbefolkningen.


"Militärt område. Allmänheten äger rätt till tillträde." Hade du kunnat tänka dig det för 20 år sedan?


Från en gammal KA-befästning på Hästholmen hade vi bra överblick över terrängen.


Här gick hon på grund!


Efter att ha passerat det inte helt lättnavigerade inloppet.


Fältlunch vid färjeläget.

Fotografer: Lars R Carlstedt, Jan Romson, Håkan Rudérus.