T 56-turen sedd från kajkanten av Kn Hultman.


Bert, Bossi och Skånsk.

 


Besättningen snart klar för avgång, Leif och jag kvar på kajen.

 


Besökarna närmar sig T56 vid Bergapiren.

 


FC förbereder sig inför avgång. Leif kollar.

 


Fridfullt på T56 akterdäck.

 

Förberedelser för losskastning ombord på T56.

 

I bakgrunden HMS Spårö vid jagarbryggan.

 

Janne A, Bengt A och ryggarna på Leif och Lasse C.

 

Lars C, Bossi, Bert m fl.

 


Embarkering.

 


T56 backar ut.

 


T56 drar på för back från piren.

 


T56 stilla vid Bergapiren.


T56, tom kommandobrygga