Bildspelet vid jubileumsmiddagen 2018

Alla samlade på KSS

 

Rast, vila.


Segelfartygsutbildning


 

Och rodd i valbåt.

Morgongympa på Stabbo ledda av styrman Lindell

 

SIKTA PÅ KLANGTAVLORNA MANAR STYRMAN LINDELL PÅ STABBO I AUG 1958

 

TREVLIGE FC YGGE PÅ HMS MAGNE SOMMAREN 1959

 

 

Äbn – långresan 1958-59

 

www.alvsnabben.se

 

Avgång från Kastellholmen.

 

 

Dagboken.

 

Äbn – relingsmanning

 

Bengt Tängs bilder

 

Valbåtssegling

 

Valbåtssegling i varmare väder.

 

Äbn – aspirantspexet 1959

 

Hemkomna

 

KADETTGRADBETECKNING, STÄRKKRAGE OCH PREMIE 1200 KR FÖR TROGEN TJÄNST.  KRICKAN HÖSTEN 1959.

 

SJÖKRIGSSKOLAN VINTERN 1959-60

 

Kvällsövningar

 

På bryggan

 

Rodd i valbåtar

 

Cheferna

 

Muskö

 

Skyddstjänst

 

Vi blev kadetter 1959

 

Några långreseminnen

 

RSKB:58 Officersexamen

 

Resoffmiddag 1961

 

40-årsjubileet

 

Middag på mässen

 

Middag på Långa Raden

 

Ett annat jubileum – 45 år

 

 

 

I Karlskrona på Kungsholmsfort 2007

 

På resa i Skåne och på jakt efter det ställe där den svenska hären gick över Kävlingeån på väg mot slaget vid Lund

 

Karlskrona 2007

 

Där vi besåg den numera förbjudna P-platsen för ubåtar.

 

.. och betraktade utsikten från Kungsholmsfort

 

50 år - RSKB:58 ombord i T56

 

50-åresjubileet på Näsby slott

 

I Göteborg på Maritiman

 

I Portsmouth och London 2013

 

På Karlberg 2016 vägledda av Kn Burenius

 

Helsingfors 2017

 

I svunna dagar